سايير حركتلر

کودک آزاری در نظام آموزشی ایران

Y. shameli یونس شاملی

توضیح: من این مطلب را در سال 2009 نوشته ام. اما با فرارسیدن "روز جهانی زبان مادری" انتشار دوباره آن را خالی از فایده ندیدم. چرا که موارد مطرح در این نوشته همچنان مسائل مبتلا به جامعه کنونی ایران است

خبر:1

خبرگزاری آموزش نیوز در 24 آذر ماه 1388 خبری را تحت عنوان "آموزش و پرورش کشور به دو دوره 6 ساله تبدیل شد" به نقل از وزیر آموزش و پرورش، آقای حمیدرضا حاجی بابایی نوشت: "صبح امروز در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور تبدیل آموزش و پرورش کشور به دو دوره 6 ساله ابتدایی و 6 ساله دوم ... به تصویب رسید؛ توجه به مناطق محروم و چند زبانه برای ایجاد عدالت آموزشی نیز یکی دیگر از مصوبات امروز شورای عالی آموزش و پرورش بود....

 

برای خواندن ادامه مطلب لطفا بر روی آفیش کلیک کنید:

motherlanguage