سايير حركتلر

تحصیل به زبان مادری حقّ ابتدایی‌ هر کودکی است!

ترجمه فارسی بیانیه "بیرلیک" درباره روز جهانی زبان مادری - 2015

از اولین روزهای زندگی‌ یک کودک ، زبانی که او برای آموزش و تجربه در زندگی‌ به کار می‌گیرد بخشی جدایی‌ ناپذیر از زندگی‌ او میگردد.زبان همواره یک واسطه بسیار مهم بین کودکان و والدین و محیط آنها بوده است. زبان چون واسطه بسیار مهم تا آخر عمرمان برای بیان احساسات، هیجانات، شادی‌ها و تبادل علوم،...افزاری بسیار مهم شمرده میشود. علیرغم اینکه زبان مادری در رشد فکری و اجتمایی‌ کودکان اهمیتی بسیار جدی دارد ، غالبا از طرف رژیمهای استبدادی و استعماری مورد تعرض واقع شده و به اسارت گرفته میشوند. زبانهای حاکم در این دولتها جایگزین زبانهای محکوم در این کشورها میشود و به این ترتیب زبانهای غیر از زبان حاکم، به حاشیه رانده شده و کم کم محکوم به فراموشی و انکار و تحریف و تعرض میشوند.

دولتهای استعماری و استبدادی (چه پهلویها و چه جمهوری اسلامی) در این ۹۰سال گذشته به شدت زبانهای غیر فارس را در این کشور مورد بی‌مهری و خشونت قرارداده ,تبعیض زبانی‌ را در این کشور به امری‌ عادی در بین شهروندان تبدیل نموده است. میلیونها انسان در این کشور از تحصیل و کاربرد زبان مادری خود محرومند بدون اینکه واقف به این امر باشند که بخش مهمی‌ از حقوق انسانی‌ و حقوق معنوی- فرهنگی‌ آنها به این شکل نقض میشود. وزیر آموزش و پرورش سابق ایران حمید رضا حاج بابایی در مصاحبه ای اظهار کرده بوداین که: " ۷۰%کودکانی که در مدارس این کشور تحصیل میکنند در واقع به زبانی‌ غیر فارسی‌ صحبت میکنند". به این ترتیب ۱۰۰% بودجه اموزشی و فرهنگی این کشور تنها برای آن ۳۰% کودکانی صرف میشود که به زبان حاکم یعنی‌ فارسی‌ مسلط هستند .

 

یونسکو هر سال ۲۱ فورال را از این جهت روز جهانی‌ زبان مادری اعلام نمود :

۱. حفاظت زبانها ومحافظت از آنها در مقابل اعمال زور و قتل عام آنها در کشورهای استبدادی,

۲-محافظت از حقوق معنوی و انسانی‌ انسانها ، در درجه اول جلوگیری از فشار روانی‌ به کودکان محکوم به تحصیل به زبان غیر از زبان مادری در سرزمین مادری .

از این‌جهت ۲۱ فورال در ایران و در آزربایجان و تمام مناطق غیر فارس زبان این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درست به همین جهت است که هنوز در این کشور این روز رسما برگزار نمی‌شود و حتا در سال گذشته افرادی که اقدام به برگزاری مراسمی در رابطه با این روز در این کشور کرده بودند, به بهانه "نبود مجوز" دستگیر شده و با بهانه‌هایی‌ چون « وطن فروش " و " تجزیه طلب" بازداشت شده بودند.

 

از این جهت فعالان مدنی آزربایجان در داخل کشور امسال کمپین امضا برای کسب مجوز جهت برگزاری مراسم بزورگداشت این روز به راه انداخته ند.

"

بیرلیک" به حقوق بین‌المللی از جمله بیان نامه حقوق تحصیل به زبان مادری استناد کرده، تحصیل به زبان مادری ترکی‌ را در آزربایجان و سایر نقاط ایران را حقّ طبیعی انسان ترک در این کشور می داند و برای احقاق این حقّ و آشنائی انسانها به حقوق ابتدایی‌ خود چون تحصیل و حفاظت از زبان مادری, طرفدار برگزاری هر چه باشکوهتر این روز جهانی‌ میباشد.

بیرلیک

۱۳.فورال.۲۰۱۵

 

منبع :

http://www.edunews.ir/index.php?view&sid=23573