بيرليك دن خبرلر

گزارشي از پروسه تأسيس "اتحاد ملي دموكراتيك آذربايجان جنوبي (بيرليك)"

هيئت اجرائيه بيرليك:      استمرار تكاپوي نيروهاي سياسي آذربايجان براي هموار كردن راه به جلو
كاري نو در راهي قديم

هرچند جنبش ملي آذربايجان تاريخي كهن دارد و

دستاوردهاي آن محصول زحمات قلمي و قدمي شمار بسيار و طيف پر تنوعي از فرزندان ملت است، ما نيز مثل بسياري كه كاري نو در اين راه كوبيده شده آغاز كرده­ايم، معتقد به بي عيب نبودن اسناد و اقدامات عملي­ مان نيستيم. از اين رو تاكنون در طي هفت ماه مباحثات پرثمر، از مراجعه به هيچ دوست و هيچ شخصيت ملي آذربايجان كه اميد كمك آنها ميرفت، خودداري نكرده­ ايم.

لينك نسخه پي دي اف  // این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید /PDF/Farsca%20Rapor.pdf

اينك اسناد حاصل اين همكاري صاحب نظران مقيم در يك نقشه جغرافيايي بزرگ و متعلق به طيفهاي فكري گوناگون، كه بطور نهايي از تصويب كنگره مٶسس گذشته است، در اختيار عموم قرار مي­گيرد. شوراي مركزي و هيئت اجرايي بيرليك از سوي كنگره مٶظف شده است تا از همان روز اول به جمع آوري و جمع بندي نظرات انتقادي پرداخته و نتيجه را در اختيار اعضا و كنگره بعدي قرار دهد. هدف ما تكرار موفقيت­هاي قبلي جنبش ملي در ارائه اسناد سياسي در تكيه به خرد جمعي شامل كار كارشناسانه اوليه و بررسي دمكراتيك جمعي و نهايي است. چنين اسنادي مي­توانند راهگشاي جنبش رهايي ملي آذربايجان به جلو و به سوي پيروزي باشد. از اين رو ما از هم اكنون همه دلسوزان جنبش ملي را به ارائه نظرات انتقادي و تكميلي فرا مي­خوانيم.

مادر همه بيانيه­ هاي سياسي آذربايجان

بيانيه 12 شهريور 1324 آذربايجان را بايستي مادر همه تلاشهاي مشابه تا به امروز بحساب آورد. اين بيانيه از هر جهتي اهميت تاريخي دارد. بيانيه 12 شهريور (دوشنبه دوم سپتامبر 1945) كه حكم سنگ پايه تشكيل حكومت ملي به رهبري حزب دموكرات آذربايجان و سيد جعفر پيشه وري را دارد، هيچ شباهتي به ادبيات سياسي جريانات پوپوليستي چپ و راست ندارد. در اين سند بجاي دادن وعده بهشت، بطور كونكرت به مواردي كه براي به حركت در آوردن چرخ توليد جامعه و ايجاد ثروت عمومي تأكيد شده است. از ميان نكات مهم اين بيانه 12 ماده­اي, نيمي از تأكيدات انجام شده و نيمي از جملات و كلمات آن در مورد اصلاحاتي براي افزايش توليد و تنها يك دهم موارد در مورد وعده توزيع ثروت است. از اين جهت بيانيه 12 شهريور يك سند از نوع بيانات سياسي احزاب دمكراتيك جوامع پيشرفته غربي براي توسعه، و عدالت اجتماعي است و نه مانيفستي از وعده­هاي بي محل براي خزيدن به مسند قدرت.

مانيفستهاي سياسي متأخر


در دور جديد از جنبش رهايي ملي آذربايجان نيز، تكوين مباني سياسي جنبش پا به پاي توسعه پايه مردمي آن، صورت گرفته است كه صدور چند بيانيه مهم سياسي را بايستي نقاط عطف آنها دانست. از جمله
صدور مانيفست"آذربايجان  سخن مي­گويد" (7 تير 1382 در قلعهبابك)، و پذيرش"قطعنامه نخستين كنگره روز جهاني زبان مادري"درتبريز (1384) و قطعنامه­هاي قورولتاي­هاي سالانه ملي آذربايجان  در قلعهبابك،و چند قطعنامه با مضمون خواسته هاي اساسي ملت تورك آذربايجان در آستانه چند انتخابات عمومي در جمهوري اسلامي ايران را ميتوان به آنها افزود. در خارج از كشور بيانيه آمستردام (21 آذر 2009) از جمله به دليل اقبال عمومي نيروهاي آذربايجاني داخل و خارج كشور، مهمترين سند سياسي حاوي خواستهاي پايه­اي جنبش ملي آذربايجان بوده است.
كار همه جانبه فكري براي تشكيل بيرليك، در چنين بستري شروع و به انجام رسيد كه در پايين شرح مختصري از همفكري­هاي همه جانبه منجر به موفقيت ما در كنگره مٶسس 27 و 28 اكتبر 2012 در پايتخت كشور سوئد، منجر شد، آمده است.

تشكيل
اتحاد ملي دموكراتيك آذربايجان جنوبي (بيرليك)
نخستين گفتگوها براي تأسيس تشكيلات سياسي جديد كه كنگره مٶسس نام اختصاري "بيرليك" را براي آن انتخاب كرد، از بهار 2012 شروع شدند. آنچه ما را گرد هم آورده بود، يك ايده بود.

ايده


تجارب سالهاي گذشته از همان سالهايي پاياني دهه 1980 ميلادي براي جنبش ملي آذربايجان شامل يك رشد فزاينده در جهت مردمي شدن و تعالي و تكامل در عرصه سياسي شدن و كارهاي فكري بوده است. آنچه ما را در اين راه گرد هم آورد و باعث آغاز اين راه شده دو اشتراك بود:

اشتراك در جمع بندي از تجارب تاكنوني در عرصه سازمانيابي سياسي،

استنباط اوليه مشترك از مشخصات عمومي راهي كه بايستي در پيش گرفت.
بررسي انتقادي تجربيات كنوني
جمع­بندي در نكته اول را مي­توان به شكل زير خلاصه كرد:
ديدن عوارض منفي ناشي از تنش ميان دو گفتمان موازي جاري حول فدرالسيم و استقلال،
پايين بودن سطح همكاري ميان داخل و خارج،

بلند بودن ديوار هويت­هاي تشكيلاتي و پايين بودن ميل به همكاري در بين آنها، نبود ديد روشني از فرق رقابت سالم و رقابت تخريبگر منفي،
تأكيد تشكلهاي موجود بر هويت كوللكتيو تشكيلاتي و پايين بودن سقف آنها براي دادن امكان رشد به قوه ابتكار فردي، خلاقيت و نوآوري اعضا.

راهي كه بايستي پيش گرفت


در مورد استباط مشترك مذكور در نكته دوم يعني راهي جديد به جلو نيز ايده مشترك ما را ميتوان به شرح زير توضيح داد:
لزوم تحليل به روز و واقع­بينانه از سطح رشد مبارزات ملي و بلوغ سياسي جامعه آذربايجان در متن تحولات منطقه و جهان،
ديدن واقعيت گذار جنبش ملي از آرمانگرايي و شعار زدگي و طرح مطالبات به ارائه راه حلهاي اثباتي

اهميت ديدن تفاوتهاي مرحله فعلي جنبش تا تحقق رهايي ملي و پروسه ساختمان دولت ملي آذربايجان از فرداي رهايي ملي تا رسيدن به يك دولت دموكراتيك حقوقي و رفاه،
ضرورت طرح رئوس تحولاتي كه كه عملي شدن آنها به معني تحقق آرمانها و شعارهاي جنبش ملي آذربايجان در مرحله رهايي ملي است.

ضرورت پرداختن ولو كلي به مشخصات نظام سياسي مطلوب براي اداره جامعه آذربايجان.
در واقع، كار مشتركي كه به تصويب بيانيه آمستردام منجر شده، بخشي از نقشه راه ما بود. هم تجربه موفق آمستردام در رسيدن به يك سند مشترك ملي قابل قبول در سطح جنبش و هم توقف اين پروژه در همان ايستگاه اول، هر دو درسهاي مهمي براي ما بودند. ميزان بالاي همدلي در سطح جنبش وقتي كه ديالوگ در دستور كار بود و ناكامي وقتي كه منافع گروهي-فرقه­اي جاي منافع ملي را گرفت.

دو فاجعه: خشك شدن درياچه اورمو و زلزله قاراداغ آذربايجان


رفتار جامعه آذربايجان در سطح فعالين جنبش ملي و مردم، سرشار از اشارات و استعارات دال بر بلوغ جامعه سياسي آذربايجان در هر دو سطح و فراروئيدن آن دو بسوي قبول مسئوليت در حل معضلات مردم و درجه بالاي اعتماد بنفس مردم و فعالين ملي در مواجهه با سلب مسئوليت رهبران رژيم و ارگانهاي دولتي داشت.
فاكتورهاي فوق و عوامل متعدد ديگري كه از شرح آنها بخاطر رعايت اختصار در اين گزارش خودداري مي­شود، نيروهاي سياسي فعال آذربايجان را به ارائه مدلهاي اثباتي و نمايش آمادگي فكري و عملي متناسب با آمادگيهاي مشابه در نزد مردم مجبور مي_كند. از اين رو هر تحليل سياسي و هر برنامه­چيني براي برداشتن گامهاي بعدي جنبش ملي آذربايجان بايستي با عزيمت از اين ضرورتها صورت گيرد.

روح پلاتفورم


روح حاكم بر سند تنظيم شده و پلاتفورم مصوب كنگره مٶسس، "ميللي دٶولتچي­ليك" (به تقريب: "دولتمداري ملي")بود و هست. بر اساس اين پرينسيپ، اصل كار اعتقاد به حق حاكميت شهروندان آذربايجان و اعتماد به حسن تشخيص آنها گذاشته شده است. حق ملت آذربايجان براي تشكيل قوه مقننه، قضائيه و مجريه و تفويض حق حاكميت ملي به پارلمان منتخب شهروندان آذربايجاني كه براي جاري كردن حق تعيين سرنوشت ملت آذربايجان و انتخاب رابطه آن با ساختار سياسي موجود در بقيه ايران، روح حاكم بر اين سند است. در اين مدل انتخاب راه حل فدراليستي، كنفدراليستي يا استقلال آذربايجان بر عهده قوه مقننه منتخب مردم آذربايجان است.

پيكربندي پلاتفورم


سند برنامه مصوبه كنگره بيرليك به لحاظ مضموني از سه قسمت تشكيل شده است:
مقدمه­اي در مورد مباني قانوني و حقوقي تشكيل دولت ملي در آذربايجان و برخورداري ملت آذربايجان از حق تعيين سرنوشت،

بندهايي در مورد جنبش جاري رهايي ملي آذربايجان. بندهاي متعدد سند آمال اين جنبش را اعمال حق حاكميت ملي ملت آذربايجان (national sovereignty) اعلام كرده است. از نظر مٶسسين، اين پروسه كه ريشه در مبارزات دمكراتيك تاريخي آذربايجان دارد در دور نوين خود از حدود 24 سال قبل آغاز شده و راه تعالي و تكامل را پيموده است. اين مرحله بايستي در نهايت با مراجعه به آراي عمومي شهروندان آذربايجان تحقق بيابد.

قسمت سوم سند مشخصات بسيار كلي دولت آينده آذربايجان و اعمال حق حاكميت شهروندان (popular sovereignty) است. در اين بندها، مراحلي از پروسه تحول جامعه آذربايجان از روز اول بعداز اعمال حاكميت ملي و تأسيس دولت ملي آذربايجان تا رسيدن به يك دولت حقوقي و جامعه رفاه طبق مدلهاي موفق جهاني توضيح داده شده است.

مدل اثباتي براي دولت آينده آذربايجان


پلاتفوم بيرليك، با توجه به ميزان هشياري سياسي آذربايجان در جريان تحولات دو دهه اخير و از جمله در جريان جنبش موسوم به سبز و بخصوص در برخورد با دو فاجعه خشك شدن درياچه اوروميه و زلزله قاراداغ آذربايجان، زمان را براي رسم خطوط پيراموني (
contours) دولت آينده مطلوب آذربايجان از نظر بنيانگزاران بيرليك را مساعد تشخيص داده و بخشي از پلاتفورم را به اين موضوع اختصاص دادند.

نوآوري­هاي مندرج در پلاتفورم بيرليك


در سند مصوب كنگره مٶسس به صراحت از دولت حقوقي، دولت رفاه، دفاع از حقوق فرد و حقوق اقليتها، مسائل اكولوژي در سطح گلوبال و سطح لوكال ("محلي")، دفاع از جنبش كارگري و سنديكايي سخن رفته و از لزوم مسئوليت دولت در رسيدن به جامعه هارمونيك برخوردار از عدالت اجتماعي بنحو برجسته­اي مطرح گشته است. تأكيد بر لزوم استفاده از مدلهاي موفق و تجربيات جهاني و گريز از هرگونه ماجراجويي اكسپريمنتاليستي از مشخصات ديگر اين پلاتفورم است. رشد اقتصادي مبتني بر آخرين دستاوردهاي علم و تكنولوژي بعنوان گارانت همه اصلاحات لازم براي ساختن يك جامعه انساني مورد تأكيد سند برنامه بيرليك معرفي شده است.

انتقال تجربه از نحوه اداره جوامع دموكراتيك


در تاريخ گذشته منطقه ما، مردم آذربايجان كه از طريق كار و تجارت و روشفنكران و تحصيلكردگان آن از گذر مبادلات علمي و فرهنگي از طريق آذربايجان شمالي و تركييه عثماني در تماس با ايده­هاي جديد غرب، به عامل انتقال و انتشار آنها در آذربايجان جنوبي و منطقه مي­شدند. لذا انتقال برخي ايده­هاي ناشي از شناخت بلاواسطه نيروهاي سياسي آذربايجان از موفق­ترين جوامع غربي در دوران ما نيز امري طبيعي است و از اين جهت نيز پلاتفورم سياسي بيرليك، هم نمونه مثبتي است و هم ميتواند تشويق كننده بقيه نيروهاي آذربايجان داراي چنين تجربياتي باشد. تأكيد برا لزوم استفاده از الگوهاي موفق جهاني در عين حال به معني مخالفت با اكسپريمنتالسيم و ماجراجويي هاي خطرناك در همه زمينه ها مورد تأكيد بوده است.

جايگاه تأسيس بيرليك در جنبش ملي آذربايجان


تأسيس بيرليك را بايستي بخشي از تكاپوي همه جانبه فكري و سياسي نيروهاي جنبش ملي در تشكل يابي و خيز بسوي مسئوليت پذيري در ارائه آلترناتيو اثباتي براي ساختن يك جامعه انساني بجاي نظام فاسد، غيرعادلانه و ناكارآمد فعلي حاكم بر آذربايجان ناميد. نيروهاي سياسي آذربايجان از سويي از آنچه در متن جامعه مي­گذرف تأثير مي­پذيرند و بنوبه خود براي تأثيرگذاري در مسير اين تحولات فعالند و از سوي ديگر در بررسي نمونه­هاي موفق از شيوه­هاي اداره اركان جامعه و يادگرفتن از تجربيات خوب و بد ديگران و انتقال دانش و تجربه به جنبش ملي آذربايجان فعالند. پروسه هفت ماه تأسيس بيرليك كه در تاريخ 27 و 28 اكتبر 2012 در كنگره مٶسس در پايتخت سوئد به اولين نتيجه مهم خود يعني شروع به فعاليت اين تشكل را اعلام كرد، بخشي از تكاپوي عمومي جامعه آذربايجاني در داخل و خارج براي ساختن جامعه­اي مرفه و برخوردار از قانون و عدالت اجتماعي و حقوق بشر است. حتي اگر صد در صد مشكلات امروزي آذربايجان جنوبي را حاصل سوء نيت ديگران بدانيم، مسئوليت نسل فعلي تركان آذربايجان براي زدن نقشي ديگر نيز صد در صد است.

گزارشي از نحوه برگزاري كنگره مٶسس


كنگره مٶسس بيرليك با شركت حضوري بخشي از مٶسسين، ارتباط ويدئوئي و اينترنتي تعدادي ديگر و مشاركت چند مهمان مدعو، در تاريخ 27 و 28 اكتبر 2012 در شهر استكهلم پايتخت سوئد برگزار شد.

كنگره كار خود را با خوشآمد گويي از سوي آقاي علي ملازاده عضو مسئول كميته تدارك كنگره شروع شد. سپس با انتخاب رئيسه شامل يك نفر بعنوان رئيس (سيمين صبري) و يك منشي (يونس شاملي) به كار خود ادامه داد. هيئت رئيسه بخش رسمي كنگره را با اعلام يك دقيقه سكوت به ياد قربانيان آزادي آذربايجان جنوبي شروع كرد. سپس دستور جلسه كنگره به شرح زير مورد قبول كنگره واقع شد:

1.سخنراني­هاي افتتاحيه از سوي دواطلبين در چهارچوب وقت تعيين شده،

2.بررسي پلاتفورم سياسي
3.بررسي اساسنامه

قسمت اعظم پلاتفورم سياسي در روز اول كنگره از بررسي و تصويب كنگره گذشت و در روز دوم نيز مابقي اين سند و كل سند بعدي مورد تصويب واقع شد. سند دوم بعنوان يك اساسنامه موقتي تا كنگره بعدي مورد تأييد كنگره واقع شد تا با استفاده از تجارب به دست آمده در اين فاصله، كنگره بعدي بتواند اصلاحات لازم را در آن به عمل آورد.

كميسيون مشترك بررسي مسائل زنان مابين بيرليك و
GADP


كنگره كميسيوني نفره­اي براي بررسي مسائل زنان انتخاب نمود. اين كوميسيون در توافقات بعدي با "حزب دموكرات آذربايجان جنوبي GADP" با اعضاي زير با عنوان "كوميسيون مشترك" مابين دو تشكيلات معرفي شد:
اعضاي كميسيون:

1.افسانه سولدوزلو

2.سيمين صبري
3.سارا شيخي

وظايف كميسيون


انتقال تجربه و تئوري از جوامع محل زندگي و فعاليت اعضاي بيرليك
و GADP به جنبش ملي آذربايجان و سعي در ايجاد ارتباط در سطوح مختلف بين جنبش مساوات طلبي زنان آذربايجان با جنبشهاي مشابه در كشورهاي غربي،
ارائه طرحهاي ملي براي تقويت نقش زنان در جنبش ملي،

ارائه پيشنهاداتي براي در نظر گرفتن در طرح خطوط كلي دولت ملي آينده آذربايجان جنوبي،
انتشار ادبيات كتبي در اين موضوعها از طريق تأليف و ترجمه و معرفي منابع
برگزاري سئمينارهايي با شركت اعضاي بيرليك و GADP و متخصصين مختلف آذربايجاني و غير آذربايجاني

 


كميسيون بررسي مسائل اقتصادي و نحوه مديريت جوامع دمكراتيك


كنگره كميسيون سه نفره­اي براي بررسي مسائل اقتصادي و نحوه مديريت جامعه انتخاب نمود.
اعضاي كميسيون:
1.علي ملازاده،

2.علي رضا اردبيلي
3.سعيد عزيزي

وظايف كميسيون


انتقال تجربه جوامع محل زندگي و فعاليت اعضاي بيرليك به جنبش ملي آذربايجان،

ارائه پيشنهاداتي براي در نظر گرفتن در طرح خطوط كلي دولت ملي آينده آذربايجان جنوبي،
انتشار ادبيات كتبي در اين موضوعها از طريق تأليف و ترجمه و معرفي منابع
برگزاري سئمينارهايي با شركت اعضاي بيرليك و متخصصين مختلف آذربايجاني و غير آذربايجاني
كومسيون مٶظف شد تا براي تدوين يك پلاتفورم اقتصادي جهت ارائه به كنگره بعدي بيرليك تلاش كند و در اين راه به اهميت استفاده از كار كارشناسانه متخصصين اقتصاد و مديريت اجتماعي تأكيد شد.

اساسنامه بيرليك


كنگره مٶسس به دو علت كمبود وقت و قطعي نبودن تعداد و پراكندگي جغرافيايي اعضا و واحدهاي تشكيلاتي بيرليك، وارد بحث در جزئيات مفاد اساسنامه نشد و كليت آن را به تصويب رسانيد. اين اساسنامه تا كنگره آتي ملاك عمل براي جاري كردن دمكراسي داخلي خواهد بود و در كنگره بعدي براساس واقعيتهاي موجود و تجربه حاصل از كاربست اساسنامه در بين كنگره مٶسس و كنگره آتي، به بررسي دقيق آن بپردازد. عليرغم اين نكته بايستي تأكيد كرد كه متن پيشنهادي اساسنامه قبل از كنگره در اختيار هيئت مٶسس و دوستان طرف مشاوره قرار گرفته و دچار موارد متعددي از اصلاح شده بود.

اساسنامه بيرليك در 16 بند تدوين شده است كه حاوي نوآوري­هاي متعددي است. بجز از 9 بند اول كه حاوي نكاتي شناخته شده در باب عملكرد نظام دموكراتيك دروني سازماني بيرليك است، هفت بند در زير عنوان "پرينسيپهاي فعاليت" آورده شده است كه تك تك آنها را بايستي نوآوري وبدعت در اين عرصه ناميد. در زير به برخي از اين موارد اشاره ميشود.

جهت گيري به داخل كشور (ايچري يٶنلولوك)


طبق اين اصل بيرليك بايستي در طرح فعاليتهاي خود، شرايط مبارزه جاري در داخل كشور را در نظر گرفته و به شرط رعايت مسائل امنيتي، سعي در كاستن از فرق "داخل" و "خارج" كرده، خود را به بخشي انتگره شده با جنبش ملي در داخل، تبديل كند.

تخصص


بيرليك مٶظف است تا فعاليتهاي عمومي را به جهت كارهاي تخصصي متناسب با تجربيات، دانش و علائق فردي اعضا، هدايت كند به بيان ديگر به ارتقاء دائمي سطح دانش و تجربه اعضاي خود به كادرسازي دست بزند و نيز با تشكيل كتابخانه­ ديجيتال به طبقه بندي اطلاعات تخصصي در موضوعات مختلف علمي و سياسي مرتبط با دستور كار جنبش ملي بپردازد.


در اين رابطه، نهادي بنام "مشاورين" و "ادوار مشاوره" در كنار بيرليك در نظر گرفته شده است. در اين نهاد، همچون تجربيات موفق قبلي و مثل شيوه كار ما در دوره هفت ماهه تدوين پلاتفورم سياسي و اساسنامه بيرليك، مشاوريني خارج از بدنه بيرليك از داخل و خارج انتخاب خواهند شد. تدوين كنندگان هر لايحه­اي مٶظف خواهند بود تا بسته به موضوع مربوطه، ليست مشاورين مناسب براي وصل كردن آنها به مطالعه پروژه­هاي در دست بررسي را هم انتخاب بكنند.

برنامه ­ريزي و كار مٶثر


رهبري بيرليك مٶطف است تا جايي كه ممكن است به برنامه­ريزي فعاليتهاي خود بپردازد و هر ارگاني لغايت دو هفته بعداز انتخاب خود، تقويم فعاليتهاي برنامه­ريزي شده خود در دور آتي را به اطلاع اعضا برساند. علت اين تصميم، لزوم اجتناب از روزمرگي و افتادن به دنبال حوادث تدوين شده است. اساسنامه در عين حال، لزوم به حداقل رسانيدن تشريفات وقت گير در جلسات و صرف حداكثر انرژي در كارهاي ميداني را مور تأكيد قراد داده است.

همكاري با ديگر نيروها


بيرليك بعنوان يك اصل، همكاري با بقيه نيروهاي جنبش ملي در چهار چوب پروژه­هاي مشترك در هر موردي را خواستار شده و فعاليت به تنهايي را تنها در موارد استثنائي و تنها در صورت ممكن نشدن همكاري مجاز دانسته است. اساسنامه ارگانهاي مسئول بيرليك را مٶظف كرده است تا هر پروژه بيرليك در عين حال يك يك پروژه همكاري در ايك رابظه اينتر آكتيو با ديگر نيروهاي جنبش ملي آذربايجان باشد.

شوراي مركزي


كنگره اعضاي شوراي مركزي را به شرح زير انتخاب نمود:
اسماعيل جميلي، سلامت دشتي، تقي سليمانجاه، يونس شاملي، علي رضا اردبيلي، جاواد قازانلي، سيمين صبري، سارا شيخي، سعيد عزيزي، حسن ملازاده، علي ملازاده، آراز نسيمي،


هيئت اجرائيه


شوراي مركزي به نوبه خود اعضاي هيئت اجرائيه را به شرح زير انتخاب نمود:
اسماعيل جميلي،
آراز نسيمي،

جاواد قازاني،
يونس شاملي،

علي رضا اردبيلي،
سيمين صبري،
سارا شيخي،


هيئت اجرايي در نشست مورخ 5 نوامبر 2012 خود به شرح زير در بين خود تقسيم مسئوليت كرد:


سخنگويان: سيمين صبري و علي رضا اردبيلي
مسئول كوميسيون زنان: سارا شيخي
دبير هيئت اجرايي و مسئول تشكيلات: آراز نسيمي
مسول امور مالي: جواد قازانلي
مسئول تبليغات و كتابخانه ديجيتال: اسماعيل جميلي
مسئول سايت: يونس شاملي
  
مصوبات سئمينار اورتوگرافي


در مورد املاي زبان تركي با الفباي عربي، قرار شد كه بيرليك در اسناد و ارگانهاي رسمي تنها موازين مصوب دو سئمينار اورتوگرافي به رهبري علمي دكتر جواد هيئت در تهران طبق آخرين سند ويرايش شده به تاريخ 5 اكتبر 2001 عمل كند.


لينك نسخه پي دي اف


// این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید /PDF/Farsca%20Rapor.pdf